Games-Players Bezplatná Sociální Stránka Kasinových Her
PŘIHLÁSIT SE

Podmínky a pravidla

Úvod

Podmínky napsané na této webové stránce řídí vaše používání našich webových stránek Games-players.com, které jsou dostupné na adrese games-players.com.

Tyto podmínky budou plně uplatňovány a ovlivní vaše používání této webové stránky. Používáním této webové stránky jste souhlasili s přijetím všech níže napsaných podmínek.

Osobám mladším 18 let není dovoleno používat tuto stránku games-players.com.

Herní simulace

Games-players.com je sociální kasino. Demoverze výherních automatů uvedené na webu games-players.com slouží pouze k zábavním účelům a nelze je používat k sázení skutečných peněz, kryptoměn, aktiv nebo k jakémukoli jinému hazardu. games-players.com nenabízí žádné služby hazardních her a neposkytuje žádnou možnost hazardních her na webových stránkách. Nepřebíráme odpovědnost za návštěvníky stránek, kteří hledají místa pro hazardní hry mimo naše stránky games-players.com.

Práva duševního vlastnictví

Je vám udělena omezená licence pouze pro účely prohlížení materiálů obsažených na těchto webových stránkách.

Omezení

Jste výslovně omezeni na všechny následující:

  • zveřejňování jakéhokoli materiálu z webových stránek v jakémkoli jiném médiu;
  • prodávat, poskytovat sublicence a/nebo jinak komercializovat jakýkoli materiál na Webových stránkách;
  • veřejně předvádět a/nebo ukazovat jakýkoli materiál webových stránek;
  • používat tyto Webové stránky jakýmkoli způsobem, který je nebo může být pro tyto Webové stránky škodlivý;
  • používání těchto Webových stránek jakýmkoli způsobem, který ovlivňuje přístup uživatelů k těmto Webovým stránkám;
  • používání této Webové stránky v rozporu s platnými zákony a předpisy nebo jakýmkoli způsobem, který může způsobit škodu Webové stránce nebo jakékoli osobě či obchodnímu subjektu;
  • provádění jakéhokoli vytěžování dat, sběru dat, získávání dat nebo jakékoli jiné podobné činnosti v souvislosti s touto Webovou stránkou;
  • používání této Webové stránky k jakékoli reklamě nebo marketingu.

 

Přístup k některým oblastem této Webové stránky je omezen a my můžeme kdykoli dále omezit váš přístup k některým oblastem této Webové stránky, a to podle vlastního uvážení. 

Žádné záruky

Webové stránky games-players.com jsou poskytovány “tak, jak jsou”, se všemi chybami, a správa Webových stránek nevyjadřuje žádná prohlášení ani záruky jakéhokoli druhu týkající se těchto Webových stránek nebo materiálů obsažených na těchto Webových stránkách. Nic z toho, co je obsaženo na těchto Webových stránkách, nelze rovněž vykládat jako doporučení.

Omezení odpovědnosti

Správa webu games-players.com v žádném případě nenese odpovědnost za cokoli, co vyplývá z vašeho používání této Webové stránky nebo s ním jakkoli souvisí, ať už je taková odpovědnost smluvní. Správa webových stránek nenese odpovědnost za jakoukoli nepřímou, následnou nebo zvláštní odpovědnost vyplývající z vašeho používání těchto webových stránek nebo jakkoli související s jejich používáním.

S kým sdílíme informace, které shromažďujeme

Vaše osobní údaje mohou být předány ke zpracování některé z následujících osob nebo subjektů:(i) jakékoli společnosti v rámci naší skupiny a jejich zaměstnancům, kteří potřebují znát tyto informace; (ii) auditorům, dodavatelům nebo jiným poradcům provádějícím audit některé z našich společností; a (iii) našemu licenčnímu orgánu.

Jakékoli zpracování prováděné kteroukoli z výše uvedených osob nebo subjektů se bude řídit smlouvou o ochraně vašich osobních údajů, pokud to vyžaduje zákon. Pokud prodáme celou naši společnost nebo její část, prodáme nebo převedeme část nebo všechna aktiva, budeme se podílet na fúzi, akvizici nebo převodu podniku nebo v případě úpadku, můžeme vaše osobní údaje zpřístupnit a předat kupujícímu, přebírající straně nebo jiné třetí straně zapojené do transakce.

V takovém případě budete informováni prostřednictvím e-mailu nebo oznámení zveřejněného na našich webových stránkách, kde vám budou vysvětleny vaše možnosti týkající se vašich osobních údajů a totožnost nového zpracovatele údajů odpovědného za nakládání s vašimi osobními údaji.

Bezpečnost zpracování

Vaše bezpečnost jako zákazníka je pro nás nanejvýš důležitá. Při účasti na našich webových stránkách jsou údaje plně šifrovány nejpřísnějším 128bitovým šifrováním SSL pro zajištění naprosté bezpečnosti. Při přenosu Osobních údajů přes internet používáme my i náš partner pro elektronické obchodování 128bitovou šifrovací technologii Secure Socket Layer, která zajišťuje bezpečnost všech Osobních údajů.

Odškodnění

Tímto v plném rozsahu odškodňujete společnost games-players.com za jakékoli a/nebo veškeré závazky, náklady, požadavky, žaloby, škody a výdaje, které jakýmkoli způsobem vzniknou v souvislosti s porušením jakéhokoli ustanovení těchto Podmínek.

Oddělitelnost

Pokud bude některé ustanovení těchto Podmínek shledáno neplatným podle jakéhokoli platného zákona, bude takové ustanovení vymazáno, aniž by tím byla dotčena zbývající ustanovení těchto Podmínek.

Změny podmínek

Společnost games-players.com je oprávněna tyto Podmínky kdykoli revidovat, jak uzná za vhodné, a používáním této Webové stránky se od vás očekává, že budete tyto Podmínky pravidelně kontrolovat.

Postoupení

Společnost games-players.com je oprávněna postoupit, převést a subdodavatelsky převést svá práva a/nebo povinnosti vyplývající z těchto Podmínek bez jakéhokoli oznámení. Vy však nesmíte postoupit, převést nebo subdodavatelsky převést žádná svá práva a/nebo povinnosti podle těchto Podmínek.

Úplná dohoda

Tyto Podmínky představují úplnou dohodu mezi games-players.com a vámi v souvislosti s vaším používáním těchto webových stránek a nahrazují všechny předchozí dohody a ujednání.